Vzor

Change Manager | Business Development Manager

restrukturalizace obchodního oddělení a produktového portfolia

Výsledky:
Audit > zjištění skutečného rozsahu a příčin vzniku:

nedobytných pohledávek | neprodejních zásob | nesplacených závazků dodavatelům
=> rozkrytí a zmapování mechanizmu “tunelování” (cíleného generování ztráty a vyvádění zisku top…

● Díky expertní znalosti systémů a byznysu vám dodáme manažerskou konzultaci i optimalizovanou HR strategii

● Zprostředkujeme kandidáty (klíčové lidí pro byznys)

● Připravíme a podpoříme Vás v nové profesní misi

Management Consulting

Poradenské služby v oblasti HR Specialized Services pro klienty – vlastníky a top management.

■ vítězná HR strategie: transfer byznys priorit do HR včetně rozpracování do takticko-operativní úrovně
■ in-formace:

formování ekosystému společnosti – vědomá modulace info-pole a v důsledku změna myšlenkových vzorců
■ re-prezentace: vědomá projekce nových stereotypů – automatizmů chování, postojů a názorů

Specializace

konceptuální řízení (včetně ideologické a politické úrovně) pro lepší fungování společnosti

Přínosy a výhody spolupráce pro klienty

● silná a ověřená metodologie pro konceptuální úroveň řízení – získání know-how a best practice
● účinné a univerzální systemické principy pro dosažení synergie HR a byznysu
● vyladěný firemní ekosystém – komplexní re-inženýring a optimalizace HR byznys procesů, atd.

HR Business Partnering

Odborná podpora pro klienty – top management a HR managment.

■ přidaná hodnota HR pro byznys: expertní služby na platformě HR Business Partnering-u (HR BP) s uplatněním Koncepce všeobecné bezpečnosti / Dostatečně obecné teorie řízení (KOB/DOTU)

Specializace

transformace HR oddělení na profesionální pro-byznys orientovanou jednotku = reálná tvorba hodnot a zásadní konkurenční výhodazobrazit méně

Přínosy a výhody spolupráce

● produktivnější HR BP: udržitelný rozvoj byznys unity / společnosti – optimální výkonnost a utilizace lidských zdrojů a potentnější HR oddělení: participace na byznysu společnosti
● efektivnější fungování HR BP: profesionalizace HR BP (zvýšení / rozšíření kompetencí pro větší přiblížení se a pochopení lidí v byznysu (účinná podpora jejich manažerské mise)
● schopnost budovat výkonnější “HR pyramidu”: pool management – kompetence (x) byznys role (x) atd.

Advanced Consultanting

Budování a rozvoj kompetencí v oblasti náboru pro klienty – HR specialisty a personální agentury.

■ customizovaná náborová řešení – dodávka na “klíč”

Specializace

efektivita dodávaných služeb interního HR / personální agentury – poradenství, školení, trénink, koučování a supervize

Přínosy a výhody spolupráce

● dosažení synergie Art & Science u HR specialistů
● získání expertních dovedností pro oslovení obtížně dosažitelných kandidátů
● ovládnutí efektivních metod, postupů a nástrojů k úspěšnému náboru klíčových lidí
● navýšení úspěšnosti náborového, on-boarding procesu a dosažení plné utilizace ve fázi orientace vybraných kandidátů ve zkráceném režimu
● posílení pozice a zvýšení renomé HR / personální agentury

Career Consultanting & Expert Coaching

Konceptuální příprava a specifický trénink vyšších manažerských kompetencí pro kandidáty.

■ Podpora a rozvoj klíčových lidí pro byznys na úrovni top managementu
■ Transfer best practice a expert coaching

Specializace

identifikace a eliminace kritických míst, doplnění kompetencí, posílení profesní integrity

Přínosy a výhody spolupráce

● naplnění vize / realizace plánů společnosti a splnění manažerské mise
● dosažení obchodních / výkonnostních cílů a splnění plánů osobního rozvoje
● kariérní postup / změna – získání nové role / pozice / vlastního byznysu
● zvýšení profesního renomé

Executive & Direct Search Professional

Zprostředkování kandidátů (klíčových lidí v byznysu) pro klienty.

Příprava a podpora na novou profesní misi pro kandidáty.

Executive & Direct Search – pro společnosti: zprostředkování těžce dostupných kandidátů > “Headhunting”
Active Direct Search – pro kandidáty: exkluzivní zastupování kandidátů v aktivním módu na pracovním trhu
■ Unikátní propojení služeb: Kariérního poradenství, Expertního koučinku a Manažerské přípravy

Specializace

zprostředkování pro top manažerů, business unit manažérů, obchodníků, ICT expertů a specialistů, včetně jejich přípravy a podpory v nové profesní misi

Přínosy a výhody spolupráce

● perfektní informovanost a připravenost – na byznys schůzky, novou misi, atd.
● precizní prověření kvality kandidáta – získání skutečného obrazu o působení a dosažených výsledcích kandidáta a doložení jeho prokazatelného přínosu pro byznys
● hloubkové ověření referencí a doporučení z trhu (u dodavatelů i zákazníků)
● metodologická příprava kandidáta – doplnění manažerských kompetencí